AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Operaties

Checklist en time-out

Een time-out procedure (TOP) is het laatste controlemoment voor de start van een ingreep. Het moet verhinderen dat er medische fouten worden gemaakt. Er wordt in bijzijn van de patiënt gecontroleerd: juiste patiënt, juiste plaats/zijde van het lichaam, juiste ingreep, juiste benodigdheden, juiste personeel en het juiste materiaal. De checklist met deze controle-onderdelen moet geheel worden doorlopen.

Percentage patiënten waarbij het time-out moment goed is doorlopen voorafgaande aan een endoscopische verrichting
Meer dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Percentage patiënten waarbij de checklist volledig doorlopen voorafgaande aan een operatie
Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Positie Naam Plaats Score
80   (60)  Scheper Ziekenhuis Emmen  3
81   (80)  Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen  3
25   (16)  Wilhelmina Ziekenhuis Assen  2
64   (69)  Isala Diaconessenhuis Meppel  1