AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Geriater in het medisch team

Studies tonen aan dat ouderen patiënten met een gebroken heup baat hebben bij een behandeling waarbij een geriatrisch team structureel deel uitmaakt van het medische team. Het leidt tot minder complicaties in het ziekenhuis en na de operatie. Betrokkenheid van het geriatisch team kan er ook toe leiden dat vaker patiënten geen blijvend functieverlies hebben van de heupbreuk en minder vaak nadien naar een verzorgingstehuis hoeven. Ook zin er aanwijzingen dat de betrokkenheid van het team leidt tot minder sterfte in de periode van een maand en een jaar na de operatie. Het meebehandelde geriatrisch team moet minimaal bestaan uit een specialist en verpleegkundige, beide gespecialiseerd in ouderengeneeskunde.

Percentage patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij een geriatrisch team deel uitmaakte van het medisch team
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Positie Naam Plaats Score
64   (69)  Isala Diaconessenhuis Meppel  2
25   (16)  Wilhelmina Ziekenhuis Assen  0
80   (60)  Scheper Ziekenhuis Emmen  0
81   (80)  Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen  0