AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Verpleging

Ondervoeding

Ziekte kan gepaard gaan met ondervoeding. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn: wonden genezen veel trager, patiënten liggen vaak langer in het ziekenhuis en bovendien lopen zij een groter risico voortijdig te overlijden. Zonder de juiste aandacht wordt in ziekenhuizen slechts de helft van alle ondervoede patiënten opgespoord. Systematisch gebruik van een screeningsmethode kan volgens de Inspectie ervoor zorgen dan niet de helft maar tachtig procent van de ondervoede patiënten wordt ontdekt. Een adequate behandeling betekent dat patiënten bij opname in het ziekenhuis wordt gescreend op ondervoeding, dat zonodig een voedingsbehandelplan wordt ingezet en dat na vier dagen wordt bekeken of de inname van voeding inmiddels op peil ligt. Voor de Top 100 hanteert het AD drie indicatoren: het aantal volwassen patiënten dat bij een bezoek aan de polikliniek is gescreend op mogelijke ondervoeding; het aantal kinderen dat bij opname is gescreend op mogelijke ondervoeding en het percentage ondervoede patiënten dat na vier dagen voldoende voeding binnenkrijgt.

Percentage patiënten bij de poli gescreend op ondervoeding
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage kinderen gescreend bij opname op ondervoeding
Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage ernstig ondervoede volwassen patiënten met een adequate eiwitinname op de vierde opnamedag
Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
43   (30)  Flevoziekenhuis Almere  2
70   (48)  MC Zuiderzee Lelystad  2