AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Borstkanker

Achtergebleven weefsel en chemotherapie

Als er bij borstkanker sprake is van een relatief kleine tumor zonder uitzaaiingen is het mogelijk een borstsparende operatie te verrichten. Hierbij wordt via een kleine opening de tumor en een marge van omliggend gezond weefsel weggehaald. Doel is totale verwijdering van de tumor, in combinatie met een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat. Van belang is dat de chirurg vooraf een goed beeld heeft van de positie en grootte van de tumor. Als te veel gezond weefsel wordt weggehaald, leidt dat tot een minder mooi resultaat. Wordt de tumor onderschat, dan blijft tumorweefsel achter en zijn heroperaties nodig. Bovendien kan nieuwe (borst)kanker ontstaan uit de achtergebleven weefsel. De kans dat de kanker terugkeert is drie tot vier keer hoger als er weefsel is achtergebleven. De meeste recidieven na borstsparende therapie ontstaan door lokale uitgroei van resttumor. Bij een volledige borstverwijdering is het doel al het kankerweefsel en omliggende lymfeklieren in de oksels weg te halen. Indien dat niet goed gebeurt, kan de kanker terugkeren. Tijdig beginnen met chemotherapie zorgt voor betere resultaten.

Totaal aantal borstoperaties (borstsparend en borstverwijderingsoperaties)
Minimaal 50 operaties: 1 punt
Minimaal 100 operaties: 2 punten
De grens is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstsparende operatie
Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage nieuwe patiënten waarbij binnen maximaal 5 weken is gestart met chemotherapie
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
39   (36)  Gelderse Vallei Ede  6
42   (58)  Slingeland Ziekenhuis Doetinchem  6
33   (57)  Ziekenhuis Rivierenland Tiel  5
7   (10)  SKB Winterswijk Winterswijk  4
11   (6)  Rijnstate Ziekenhuis Arnhem  4
19   (37)  Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn Apeldoorn  4
37   (64)  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen  4
38   (28)  Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk  4
13   (75)  Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen Zutphen  3