AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Controle op ondervoeding

Ondervoeding is een gevaarlijk voor kwetsbare ouderen. Het niet behandelen van ondervoeding kan leiden tot daling van de weerstand, toegenomen kans op vallen, heupfracturen, langzamer herstel en toegenomen kans op complicaties bij ziekte en na een operatie. De schattingen van ondervoeding bij oudere patiënten lopen uiteen van 1 op de 10 tot 6 op de 10 patiënten. Een eerste stap om ondervoeding aan te pakken is het screenen van iedere nieuwe geriatrische patiënt die voor het eerst een polikliniek bezoekt. Door vroegtijdig ondervoeding te ontdekken, kan tijdig een behandeling volgen.

Percentage patiënten van 70 jaar dat bij het eerste bezoek aan de geriatrische polikliniek is beoordeeld op ondervoeding
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Positie Naam Plaats Score
21   (34)  Martini Ziekenhuis Groningen  2
47   (71)  Refaja Ziekenhuis Stadskanaal  0
49   (20)  Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl, Winschoten  0