AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Polikliniek

Tijdige en adequate diagnostiek en behandeling van hart- en vaatproblemen vergroten de kans op een succesvolle behandeling en een gezond overleven. Om dat te bereiken dient de poliklinische zorg optimaal georganiseerd te zijn, zodat gezondheidsklachten tijdens het zogeheten eerste administratieve consult op de juiste waarde worden geschat. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) stelt dat de sterfte in het jaar na een eerste poliklinisch bezoek aan de cardioloog een indicator is voor de kwaliteit van de zorg voor patiënten met (mogelijk) een cardiovasculaire aandoening. Hoe hoger het sterftepercentage van patiënten in het jaar na hun eerste bezoek, hoe groter de kans op een onjuiste diagnose en behandeling.

Het percentage patiënten dat overleden is, in het jaar na het eerste administratief consult bij de polikliniek cardiologie.
Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
34   (73)  Maasziekenhuis Pantein Boxmeer  1
50   (49)  Ziekenhuisgroep Twente Almelo, Hengelo  1
26   (14)  Deventer Ziekenhuis Deventer  0
31   (47)  MS Twente Enschede  0
74   (76)  Isala Zwolle  0