AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Darmkanker

Operaties en heroperaties aan dikke darm

In Nederland moeten jaarlijks zo’n 10.000 mensen onder het mes voor een operatie aan de endeldarm of dikke darm. Het gaat vaak om kankerpatiënten bij wie een deel van de darm verwijderd moet worden. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe kleiner de kans op fouten en complicaties. De Nederlandse Vereniging van Heelkunde stelt daarom als norm dat ziekenhuizen deze operatie minimaal 50 keer per jaar moeten verrichten. Veel complicaties doen zich voor als de naad, waarmee de delen van de darm weer aan elkaar worden gehecht, niet helemaal sluit. De oorzaak van de complicatie die een heroperatie noodzakelijk maakt, is niet altijd bekend. Wel stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat een complicatie het gevolg kan zijn van ontoereikende zorg, bijvoorbeeld een niet goed uitgevoerde, eerste ingreep.

Aantal operaties voor resectie van de dikke darm bij colorectaal carcinoom per jaar
Minimaal 50 operaties: 1 punt
Minimaal 100 operaties: 2 punten
De grens van 50 is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage ongeplande heroperaties na resectie dikke darm
Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
50   (49)  Ziekenhuisgroep Twente Almelo, Hengelo  4
74   (76)  Isala Zwolle  4
26   (14)  Deventer Ziekenhuis Deventer  2
31   (47)  MS Twente Enschede  2
34   (73)  Maasziekenhuis Pantein Boxmeer  1