AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Ouderen

Kwetsbaarheid bij darmoperaties

In het ziekenhuis hebben oudere patiënten met die een darmoperatie moeten ondergaan een grotere kans op complicaties na de operatie. Uit registraties blijkt dat bij patiënten boven 70 jaar de kans op overlijden is verhoogd na een darmoperatie. Het veiligheidsprogramma van ziekenhuizen adviseert om alle 70-plussers in het ziekenhuis te controleren op het risico voor een delier, vallen, ondervoeding en functieverlies: vier belangrijke thema’s bij kwetsbare ouderen. Om hier op te kunnen inspelen, moet een ziekenhuis eerst de oudere patiënten selecteren die mogelijk kwetsbaar zijn en vervolgens deze patiënten door een deskundige op het gebied van geriatrie laten beoordelen. Deze kan vervolgens zonnodig extra maatregelen nemen.

Percentage patiënten van 70 jaar en ouder dat voorafgaande aan een darmoperatie is beoordeeld op mogelijke kwetsbaarheid.
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar dat daadwerkelijk door een geriatrisch deskundige is onderzocht
Meer dan de helft: 0-2 punten; meer dan 75 procent: 2 punten

Positie Naam Plaats Score
30   (12)  Haga Ziekenhuis Den Haag  4
5   (7)  Groene Hart Ziekenhuis Gouda  4
40   (2)  MC Haaglanden Den Haag  4
8   (52)  MCH-Bronovo, locatie Bronovo Den Haag  4
9   (51)  Van Weel-Bethesda ziekenhuis Dirksland  4
18   (19)  IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel  4
29   (27)  Franciscus Vlietland (v/h Vlietland Ziekenhuis) Schiedam  4
2   (11)  Rivas Beatrixziekenhuis Gorinchem  3
6   (5)  Ikazia ziekenhuis Rotterdam  2
46   (82)  Havenziekenhuis Rotterdam  2
60   (77)  Diaconessenhuis Leiden Leiden  2
10   (1)  Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht  2
62   (38)  Reinier de Graaf Delft  2
12   (35)  Rijnlandziekenhuis Leiderdorp  2
41   (9)  Maasstad Ziekenhuis Rotterdam  1
14   (22)  Franciscus Gasthuis (v/h Sint Franciscus Gasthuis) Rotterdam  1
72   (63)  LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer  0
23   (81)  Spijkenisse MC Spijkenisse  0