AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Toediening antibiotica

Een zware longontsteking is een gevaarlijke en levensbedreigende infectie. Met name bij ouderen is de sterfte hoog. Het bestrijden van een ernstige longontsteking is gebaat bij een snelle toediening van antibiotica. Dit vermindert aantoonbaar de sterfte. De norm hanteert een grens van 4 uur na binnenkomst op de spoedeisende hulp.

Percentage patiënten met een ernstige longontsteking (CAP) met toegediende antibiotica binnen 4 uur na binnenkomst
Meer dan gemiddeld: 1 punt; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen

Positie Naam Plaats Score
2   (11)  Rivas Beatrixziekenhuis Gorinchem  1
30   (12)  Haga Ziekenhuis Den Haag  1
5   (7)  Groene Hart Ziekenhuis Gouda  1
40   (2)  MC Haaglanden Den Haag  1
6   (5)  Ikazia ziekenhuis Rotterdam  1
41   (9)  Maasstad Ziekenhuis Rotterdam  1
8   (52)  MCH-Bronovo, locatie Bronovo Den Haag  1
46   (82)  Havenziekenhuis Rotterdam  1
9   (51)  Van Weel-Bethesda ziekenhuis Dirksland  1
10   (1)  Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht  1
62   (38)  Reinier de Graaf Delft  1
12   (35)  Rijnlandziekenhuis Leiderdorp  1
72   (63)  LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer  1
18   (19)  IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel  1
29   (27)  Franciscus Vlietland (v/h Vlietland Ziekenhuis) Schiedam  1
60   (77)  Diaconessenhuis Leiden Leiden  0
14   (22)  Franciscus Gasthuis (v/h Sint Franciscus Gasthuis) Rotterdam  0
23   (81)  Spijkenisse MC Spijkenisse  0