AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Delirium

Met name ouderen en terminale kankerpatiënten lopen een risico op een delirium, dat zich uit in verwardheid, minder bewustzijn en problemen met spraak, geheugen en concentratie. Een delirium heeft grote gevolgen op het herstel. Er is een groter risico op complicaties, een langer verblijf in het ziekenhuis en een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Toch hebben veel ziekenhuizen volgens de Inspectie hun beleid tegen delirium niet goed op orde. Uit onderzoek is bekend dat het delirium bij tweederde van de patiënten niet herkend wordt. Een goede aanpak om delirium terug te dringen bestaat uit ziekenhuisbrede afspraken, bepalen op alle afdelingen welke patiënten extra risico lopen en vanzelfsprekend daadwerkelijke controles bij deze risicovolle patiënten. Het AD hanteert twee indicatoren bij de top 100:

Het aantal afdelingen waarbij bij meer dan 80% van alle patiënten boven de 70 jaar het risico is bepaald dat zij lopen op het krijgen van een delirium. (percentage van totaal aantal afdelingen in het ziekenhuis)
Hoger dan gemiddeld: 2 punten; slechtste 10 procent ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Het percentage risicopatiënten bij wie ook daadwerkelijk een controle is uitgevoerd om te zien of zij een delirium hebben. (percentage van alle in kaart gebrachte risicopatiënten).
Hoger dan gemiddeld: 0-2 punten; beste 10 procent ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
30   (12)  Haga Ziekenhuis Den Haag  3
46   (82)  Havenziekenhuis Rotterdam  3
62   (38)  Reinier de Graaf Delft  3
12   (35)  Rijnlandziekenhuis Leiderdorp  3
23   (81)  Spijkenisse MC Spijkenisse  3
29   (27)  Franciscus Vlietland (v/h Vlietland Ziekenhuis) Schiedam  3
2   (11)  Rivas Beatrixziekenhuis Gorinchem  2
5   (7)  Groene Hart Ziekenhuis Gouda  2
6   (5)  Ikazia ziekenhuis Rotterdam  2
8   (52)  MCH-Bronovo, locatie Bronovo Den Haag  2
9   (51)  Van Weel-Bethesda ziekenhuis Dirksland  2
60   (77)  Diaconessenhuis Leiden Leiden  2
10   (1)  Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht  2
72   (63)  LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer  2
18   (19)  IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel  2
41   (9)  Maasstad Ziekenhuis Rotterdam  1
14   (22)  Franciscus Gasthuis (v/h Sint Franciscus Gasthuis) Rotterdam  1
40   (2)  MC Haaglanden Den Haag  0