Disclaimer


De gegevens voor de AD Ziekenhuis Top 100 zijn afkomstig van de Nederlandse ziekenhuizen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiƫntenverenigingen en het project Zichtbare Zorg. Onderzoeksbureau Mediquest heeft de gegevens aangeleverd en gecontroleerd. Bij twijfel zijn ziekenhuizen gevraagd om een opheldering. De selectie, bepaling van normen en toekennen van scores is de verantwoordelijkheid van het AD. Het AD is de niet verantwoordelijk voor de door de ziekenhuizen aangeleverde gegevens. Het overnemen en bewerken van de gegevens is zorgvuldig gebeurd. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid op een fout. Die kunt u melden aan researchteam@ad.nl.

De AD ziekenhuis Top 100 biedt een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit in Nederland. Medische fouten en incidenten zijn in ieder ziekenhuis mogelijk. De AD ziekenhuis Top 100 of AD Nieuwsmedia geeft geen medisch advies. Medische keuzes maakt u altijd in samenspraak met u (huis)arts. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde gegevens. AD Nieuwsmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door deze gegevens.

Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder toestemming van het AD en de uitdrukkelijke vermelding van het AD en de AD Ziekenhuis top 100 als bron van deze informatie.