AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Pacemakers

Pacemakerimplantaties worden bijna 10.000 maal per jaar in Nederland uitgevoerd, waarvan bijna 7000 maal bij een patiënt die voor de eerste keer een pacemaker krijgt. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe kleiner dan kans op fouten en complicaties.

Aantal geïmplanteerde pacemakers per jaar, ongeacht het type
Minimaal 100 keer : 2 punten
Minimaal 50 keer : 1
De grens van is gebaseerd op de norm van de NVVC voor conventionele pacemakers.

Percentage patiënten waar binnen 90 dagen na de plaatsing een heroperatie heeft plaatsgevonden vanwege een complicatie.
Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
43   (30)  Flevoziekenhuis Almere  4
70   (48)  MC Zuiderzee Lelystad  3