AD Ziekenhuis Top 100 - 2015

Met de twaalfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen.

Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 36 criteria, waarvan er 32 betrekking hebben op medische kwaliteit. De ziekenhuizen zijn verplicht deze medische gegevens openbaar te maken. 4 criteria betreffen patiëntenkeurmerken.

Het AD kent aan alle gegevens een score toe en daaruit volgt de ranglijst. De criteria die zijn gehanteerd voor de ranglijst zijn gebaseerd op medische richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en van vakverenigingen van medisch specialisten.
De rangorde is relatief: hoe presteren ziekenhuizen ten opzichte van elkaar? Indien een ziekenhuis bepaalde operaties niet uitvoert, wordt dit niet meegeteld in de score. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. Medische missers blijven in ieder ziekenhuis mogelijk.Cardiologie

Vernauwing van de halsslagader

Een vernauwing va de halsslagader kan leiden tot neurologische klachten of een beroerte. Een operatie kan uitkomst bieden, maar is risicovol (4 tot 7% kans op een (nieuwe) beroerte of overlijden na een operatie). Er wordt daarom altijd een afweging gemaakt tussen de ernst van de klachten en de risico’s van een operatie. Het aantal ernstige complicaties is een indicator voor de kwaliteit van zorg. Een lange wachttijd vergroot de kans op (nieuwe) beroertes. Zoals bij veel medische ingrepen geldt: hoe vaker een ingreep wordt verricht, hoe meer ervaring bij het medisch team en hoe hoger de kans op een goed resultaat. De NNVH hanteert 20 operaties per jaar als minimumnorm.

Aantal operaties voor vernauwde halsslagader (carotisendarterectomie) per jaar
Minimaal 20 keer: 1 punt; minimaal 40 keer: 2 punten
De grens van is gebaseerd op de norm van de NVVH.

Percentage patiënten met wachttijd langer dan 3 weken (21 dagen) tussen het moment van aanmelden en de operatie.
Lager dan gemiddeld: 0-2 punten; 10 procent beste ziekenhuizen: 2 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Percentage patiënten met een operatie aan de halsslagader met ernstige complicaties.
Lager dan gemiddeld: 2 punten; 10 procent slechtste ziekenhuizen: 0 punten
De grens is gebaseerd op het gemiddelde van alle ziekenhuizen.

Positie Naam Plaats Score
21   (34)  Martini Ziekenhuis Groningen  3
47   (71)  Refaja Ziekenhuis Stadskanaal  0
49   (20)  Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl, Winschoten  0